ხარისხის შემოწმების აღჭურვილობის დიაგრამა

ქარხანა (1)

ქარხანა (2)

ქარხანა (3)

ქარხანა (4)

ჩვენ გვაქვს პროფესიონალური და მკაცრად ხარისხის კონტროლის პროცესი.

1.ნედლეულის შემოწმება

ჩვენი ინსპექტორი ჩაატარებს ნედლეულის შემოწმებას, როდესაც ისინი ჩვენს საწყობში მოვიდნენ.ინსპექტორებმა უნდა ჩაატარონ სრული ან ადგილზე შემოწმება ინსპექტირების სტანდარტების შესაბამისად და შეავსონ ნედლეულის შემოწმების ჩანაწერები.

  შემოწმების მეთოდი:

შემოწმების მეთოდები შეიძლება მოიცავდეს შემოწმებას, გაზომვას, დაკვირვებას, პროცესის შემოწმებას და სასერთიფიკატო დოკუმენტების მიწოდებას.

2.წარმოების შემოწმება

ინსპექტორი შეამოწმებს პროდუქციის ინსპექტირების სტანდარტში მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად და შიგთავსი ჩაიწერება შესაბამის შემოწმების ჩანაწერებში.